G A R M

Fyzická příprava a zocelení

Trvání 2 měsíce, koná se 1 x týdně, 8 x 90 min

- od 18 let

Fyzický silový a vytrvalostní trenink. Otužování a zlepšení odolnosti vůči zimě i teplu. Boj beze zbraní a principy sebeobrany. Ovládnutí schopností vlastního těla. Odolnost vůči bolesti. Seznámení s bojem s historickými zbraněmi - meč, sekera, nůž, štít, kopí, sax ..

Celkem 8 lekcí

cena 2 499,- os.


Historický boj - seminář

délka cca 3 h, sobota nebo neděle

Seznámení s bojem s historickými zbraněmi - meč, sekera, nůž, štít, kopí, sax .. Principy boje se zbraněmi. Nácvik primárních technik. Pohyb těla při boji. Vlastní praktikování a získání správných návyků.

- součástí semináře je nácvik technik

- získání osobní zkušenosti se zbraněmi (funkční principy obrany i útoku)

cena 599,- os.


Duševní příprava a trenink

Trvání 1 měsíc, 1 x týdně, 4 x 90 min

- od 18 let

Trenink soustředění, meditace, základní šamanské techniky. Posílení osobní vůle a získání vědomé kázně a discipliny. Starověké a středověké deskové hry a jejich využití pro zlepšení vnímání a koncentrace. Rozvoj psychické odolnosti za stresových podmínek.

Celkem 4 lekce

cena 1 799,- os.

Moudrost, strategie, vítězství - seminář

Trvání 2 h, sobota nebo neděle

Historické hry dávných keltů, vikingů, slovanů i středověkých králů. Trenink válečnických dovedností starověkých vůdců. Taktika a strategie. Moudrost druidů. Umění boje mysli. Souboje egyptských faraonů. Jak přečíst a předvídat svého protivníka (nejen ve hře). Jak zvítězit za jakýchkoli podmínek. Zlepšení vnímání a koncentrace.

- součástí semináře je osobní vyzkoušení těchto her

- převedení získaných dovedností do běžného života

cena 499,- os.

Historické tradice a postupy

Trvání 1 měsíc, 1 x týdně, 4 x 90 min

Z pohanských tradic vikingů, keltů, germánů a slovanů. Historické obřady a postupy. Pohanské zvyky. Komunikace s dalšími světy a bytostmi. Věštění a předpovídání budoucnosti. Použití vikingských run, keltského oghamu a slovanské hlaholice. Jak prakticky přetavit dávné postupy do současného moderního světa.

Celkem 4 lekce

cena 1 799,- os.

Pohanské věštění, výklad a praxe - seminář

Trvání 2 h, sobota nebo neděle

Věštění a předpovídání budoucnosti. Jak se správně ptát. Jak interpretovat věštby a znamení. Seznámení s použitím a výkladem vikingských run (futharků), keltského oghamu, slovanskou hlaholicí. Použití Bójských kostek

- součástí semináře je osobní praktikování a otestování získaných dovedností

cena 499,- os.

Survival a living - seminář

Víkendový seminář

- pouze pro absolventy Fyzické a Duševní přípravy

Aplikace a využití Fyzické i Duševní přípravy v reálných podmínkách v přírodě. Treky s minimálním vybavením i bez vybavení a bez zásob. Odolnost vůči nočnímu chladu, hladu, žízni a spánkové deprivaci. Rozdělávání ohně, vyhledávání a budování úkrytu/přístřešku. Ochrana před zvěří (divoká prasata, medvěd, vlk...). Celostní přežití v té nejčistší podobě.

Cena 1 799,- os.

Pokračovací kurzy - další rozvoj

Trvání 1 měsíc, 1 x týdně, 4 x 90 min

- pouze pro absolventy Fyzické a Duševní přípravy

Další rozvoj jednotlivých oblastí. Půjdeme do větší hloubky a bude kladen větší důraz na praktikování v přírodě.

Celkem 4 lekce

cena 1 799,- os.


Firemní a soukromé kurzy


Na základě požadavků a dle osobní dohody.